Huvudregeln är att det inte krävs tillstånd från myndigheten för att vidareutnyttja en allmän handling. Vidareutnyttjaren ska själv se till att följa den gällande lagstiftningen, t.ex. regler om personuppgiftsbehandling och upphovsrätt.

I praktiken måste en mottagare bara fråga myndigheten om tillstånd för att få vidareutnyttja en allmän handling som omfattas av myndighetens upphovsrätt (eller närstående rättighet) och samtidigt inte får återges enligt 26 a §. En begäran om att vidareutnyttja sådana handlingar ska hanteras enligt PSI-lagens regler (se avsnitt om ”Myndighetens villkor för vidareutnyttjande” och ”Särskilt om avgifter”).