PSI-lagen anger vilka kostnader som får ingå i beräkningen av priset för en
vidareutnyttjande (7 §) och sätter därmed den övre gränsen för eventuella
avgifter för vidareutnyttjande.

Däremot ger PSI-lagen i sig inte en myndighet rätt att ta betalt för
information som tillhandahålls för vidareutnyttjande. Stöd för ett eventuellt
avgiftsuttag måste finnas i annan författning.