PSI-lagen anger vilka kostnader som får ingå i beräkningen av priset för en vidareutnyttjande (7 §) och sätter därmed den övre gränsen för eventuella avgifter för vidareutnyttjande. Däremot ger PSI-lagen i sig ingen rätt att ta betalt för information som tillhandahålls för vidareutnyttjande.