Enligt kommunallagen (1991:900) har kommuner och landsting ingen allmän skyldighet att ta ut avgifter. En kommun som fattar beslut om avgiftsuttag får inte ta ut högre avgifter än vad som svarar mot kostnaderna för tjänsterna eller nyttigheterna (självkostnadsprincipen).