Det är myndighetens uppgifter som avgör vilken information som kan finnas tillgänglig på internet, och myndigheten måste bedöma vad som ingår i den allmänna servicen till medborgare och företag. Det långsiktiga målet bör dock vara att all information som är efterfrågad för vidareutnyttjande ska finnas tillgänglig på internet, så länge det inte finns några rättsliga hinder. I praktiken måste en myndighet prioritera vilken information som ska finnas tillgänglig på det här sättet.

För att göra en korrekt prioritering är det viktigt att först inventera informationsresurserna för att sedan prioritera vilka informationsresurser som ska tillgängliggöras först.