Informationsresursen innehåller inga verk eller andra skyddade prestationer eller bara handlingar som är undantagna från upphovsrätt enligt 9 § eller verk för vilka skyddstiden har gått ut.

Förklaring

Detta är en klargörande text som utgivare av öppna data kan hänvisa till istället för att skriva egna texter för varje informationsresurs. Läs mer om texterna.