Informationsresursen innehåller upphovsrättsligt skyddade prestationer och utgör allmänna handlingar som får återges enligt 26 § och 26 a § andra stycket

Vidareutnyttjaren måste försäkra sig om att den aktuella återanvändningen omfattas av 26–26 a § upphovsrättslagen. I samband med vidareutnttjande ska upphovsman och källa anges i enlighet med god sed. Verk får inte ändras på ett kränkande sätt eller göras tillgängliga i ett kränkande sammanhang. Verket får inte ändras i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att återgivande ska kunna ske.

Förklaring

Detta är en klargörande text som utgivare av öppna data kan hänvisa till istället för att skriva egna texter för varje informationsresurs. Läs mer om texterna.