All information för vidareutnyttjande kan kanske inte finnas tillgänglig på internet. I andra hand ska myndigheten i stället göra en tydlig förteckning över sina informationsresurser och vara så tillmötesgående som möjligt när någon begär att få information i elektronisk form.

En del information får inte lämnas ut på nätet eller på begäran. En myndighet får inte använda orimligt stora andelar av sitt anslag för just informationsverksamheten. Gränserna beror bl.a. på myndighetens uppgifter, behovet av information på det aktuella området etc. Vissa myndigheter har en omfattande informationsverksamhet och för att kunna fortsätta med den kan de behöva ta ut avgifter enligt de regler som finns.

All myndighetsinformation kommer inte att finnas tillgänglig för vidareutnyttjande på internet, och därför måste en myndighet även kunna hantera en begäran om att få vidareutnyttja annan information. Enligt PSI-lagen måste en begäran om vidareutnyttjande hanteras på ett visst sätt och det finns regler kring de villkor som får uppställas.

För att kunna vidareutnyttja de flesta handlingar måste vidareutnyttjaren få tillgång till informationen i elektronisk form. Det finns dock ingen generell rätt att få informationen i just elektrisk form.

Om informationen redan finns elektroniskt rekommenderas dock att en vidareutnyttjare också ska få den i elektronisk form, på begäran – förutsatt att det är tillåtet enligt t.ex. personuppgiftslagstiftningen. Ofta anses sådant utlämnande vara en del av myndighetens serviceverksamhet. På sidan om minimialternativet framgår vad som gäller när utlämnandet sker med stöd av 2 kap. TF.

Om en myndighet på begäran lämnar ut vissa handlingar i elektronisk form måste den göra likadant för andra jämförbara kategorier av vidareutnyttjande (8 § PSI-lagen). Myndigheten måste alltså lämna ut samma handlingar i elektronisk form till andra vidareutnyttjare som begär att få dem, om syftet är ungefär detsamma.

En begäran om information i elektronisk form leder i stort sett till samma rättsliga frågor som vid tillgängliggörande på nätet. Det finns dock en del andra bedömningar, t.ex. enligt dataskyddslagstiftningen. En del frågor är också främst aktuella när det gäller utlämnande på begäran, t.ex. möjligheten att ta ut en avgift. Reglerna om avgifter och övriga villkor som redovisas här gäller dock också när information görs öppet tillgänglig på internet.