Forum Öppna data 12 april

VINNOVA, E-delegationen, SKL och Näringsdepartementet bjuder in till ett forummöte om öppna data. Forumet är öppet för intressenter som har öppna data på sin agenda. Mötet vänder sig till organisationer och företag som arbetar med eller planerar att öppna upp datakällor. Den riktar sig även till verksamhetsutvecklare, utvecklare och IT-chefer. Vi uppskattar deltagande från näringslivsaktörer och övriga civilsamhället.

Webbsändning börjar kl 10:00. Du hittar sändningen och detaljerat schema på VINNOVAs hemsida.

På mötet får vi höra senaste nytt om OKFN:s arbete med EU:s, Storbritanniens och USAs plattformar. Vi kommer också att få höra om SKL-projekt för att fler kommuner ska kunna öppna upp. SVT Pejl berättar om databasjournalistik och vidareutnyttjande av data och Riksdagen.se berättar om sin strategi för öppna data.

Innehåll

  • CKAN and the work done by The Open Knowledge Foundation (http://www.okfn.org ). Irina Bolychevsky, CKAN Product Owner föreläser. Denna del är på engelska. OKFN är den största leverantören av plattformar för öppna data. Vi får höra senaste nytt om deras arbete med EU:s, Storbritanniens och USA:s plattformar.
  • Riksdagen.se - om riksdagens öppna data utifrån insyn, öppenhet och lagstiftning. Man använder plattformen för sin egen webbplats samt utnyttjar tjänsten till intranät och andra interna applikationer som stöd till ledamöterna. Föreläsare är Hanna Bergander, projektledare, och Lars Brink, utvecklare, Riksdagsförvaltningens informationsenhet
  • SVT Pejl, databasjournalistik och öppna data. Föreläsare är Kristofer Sjöholm, projektledare.
  • öppen mikrofon. Om du har något du vill ta upp eller presentera om öppna data, så kan du få 5 minuter i ett separat pass. Kom förberedd eller improvisera på plats.
  • SKL:s aktiviteter och samarbetsprojekt för vägledningar till kommuner. Åsa Zetterberg (SKL), Magnus Kolsjö (PwC) och Karin Bengtsson (Kommunförbundet Stockholms Län) (KSL) föreläser.
  • Senaste nyheterna från E-delegationen (Björn Hagström) och öppnadata.se (Erik Borälv).