Inbjudan - Workshop den 31 januari

Inbjudan - Workshop den 31 januari

Vägval för öppnadata.se

Du får gärna lämna synpunkter  inför mötet. Använd helst det här dokumentet. Senast den 29e behöver vi det för att kunna inkludera det i workshopen. Det går också att spela in efteråt. Eftersom upplägget inte lämpar sig för websändning, ber vi dig som inte kan närvara men kan bidra att skriva i dokumentet.

Om eventet

 • När Torsdagen den 31 januari, kl 13.00-15.30
 • Var VINNOVA, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm
 • Hur Anmälan senast den 29 jan, mötet är kostnadsfritt, antalet platser begränsat
 • Vad Eventet är till för dig som har åsikter och förslag kring diskussionspunkterna (se nedan).
 • Vem Vidareutvecklare av öppna data, specialistkompetenser (tex teknik, arkitektur, taxonomi), kompetenser från andra portaler och experter inom att publicera data.

Under 2012 utvecklades en betaversion av webportalen öppnadata.se. Syftet är att utgöra ett underlag för diskussion och vidareutveckling av portalen. Detta tillfälle är för att utvärdera det förslag till plattform som finns uppe.

Tillfället är utformat som en workshop, huvudsakligen nedbruten i mindre diskussionsgrupper. Målet är att förtydliga inriktningen på det fortsatta tekniska arbetet.

För att bäst göra det ser vi att vi framförallt behöver fyra typer av kompetenser:

(a) Personer som använder sig datakällor och i förlängnigen portalen; (b) personer som har kunskap att utveckla plattformens funktionalitet; (c) personer som har erfarenhet från andra portallösningar för datakällor; (d) samt personer som har praktisk erfarenhet att publicera egna eller andras datakällor.

Det som kommer att tas upp är:

 1. Publicera data på öppnadata.se. Hur kommer data in i portalen och hur kan den bäst administreras? Harvesting, konton, behörigheter och kansli. (Uppsamlande projekt, kontinuerlig harvesting mot utpekade url:er)
 2. Hitta data för att använda. Hur bör data bäst beskrivas? Vilken typ av data.
  • Klasser, taggar och metadata. (bl a förbestämda nyckel ord och multitaxonomi)
  • Licenser. (Bl a Förenkla användning och göra urval)
  • Typer av data. (bl a stjärnmärkning och gratis data)
 3. Den tekniska lösningen på portalen. Vad kan vidareutvecklas, eller behövs det omtag? (Bl a CKAN, Drupal, arkitektur, applikationslager)

Enstaka platser kvar: Sida med anmälningslänk.