Vidareutveckling av portalen och mera data

Workshop Öppnadata.se

Den 31 januari kommer vi att fördjupa diskussionerna om betaportalens uppbyggnad, funktionalitet och utvecklingsbehov. Platsen kommer att vara centrala Stockholm. Vi vill gärna se en bra blandning av kunskaper och intressen - inte minst från de som har erfarenhet att publicera data, de som använder sig datakällor, de som har kunskap att utveckla plattformens funktionalitet, samt personer som har erfarenhet från andra portallösningar för datakällor.

Boka in datumet redan nu. Vi återkommer med mer information.

5 nya datakällor

För att testa portalens funktionalitet lägger vi successivt in fler exempel på datakällor. Här kommer några som föreslagits genom formuläret, skickats in från SKL eller resulterat från projekt finansierade av VINNOVA.

NSL - Nationellt Substansregister för läkemedel innehåller information om mer än 4250 läkemedelssubstanser.

Stationsinfo är ett API från Samtrafiken som tar fram data om hur det ser ut på och omkring Sveriges 140 största järnvägsstationer.

Inkomster befolkning Linköping är ett API som returnerar disponibel inkomst efter familjetyp, tid och medelbelopp (tkr).

Leverantörsfakturor Karlskoga kommun är en CSV-fil med fakturor med betaldag, leverantör och betalt belopp. Datakällan innehåller uppgifter för 2011.

Parkeringsplatser och städzoner i Göteborg samlar uppgifter från parkeringsbolag och det kommunala Trafikkontoret.

Riksdagens öppna data

Slutligen skickar vi med en hälsning från Riksdagen, där det nu pågår ett vidareutvecklingsarbete av Riskdagens öppna data. Genom att lämna synpunkter på Utvecklingsbloggen kan man hjälp till att förbättra.