Workshop 15 maj om den Öppna API-licensen för företag

Ett VINNOVA-finansierat projekt inom utlysningen Öppna datakällor planerar en workshop i Stockholm den 15 maj. Man har som ett mål att ta fram en öppen API-licens/användaravtal för APIer. Licensen är en mycket viktig del i ett API-projekt eftersom det faktiskt fastställer vad utvecklare får göra med APIet.

Målet med projektet är att analysera behoven hos företagen som publicerar APIer, utvecklarna som använder APIer samt vilka lagar som en licens måste förhålla sig till. Resultatet ska publiceras under en licens så att det går att användas av alla. På så sätt så tas ytterligare ett hinder bort och vi hoppas kunna se fler öppna datakällor och tillgängliga APIer.

Se mer och detaljer för anmälan på http://www.mashup.se/api-licens samt på deras Facebook-grupp.