Att beskriva datamängder i DCAT-AP

Arbetet med öppna data kan bli enklare och effektivare om vi använder gemensamma arbetssätt. Ett viktigt inslag är själva beskrivningen av vilken data som finns tillgänglig, s.k. metadata.

DCAT-AP är EU:s rekommendation för alla som publicerar öppna data. Den har tagits fram för att beskrivningar av datakällor ska bli beskriva på ett sätt som gör att vi enklare kan hitta alla data och bättre förstå vad den innehåller.

Portalen öppnadata.se kommer i nästa version automatiskt hämta den svenska öppna data som tillgängliggjort mha DCAT-AP. Detta är ett pågående utvecklingsarbete som kommer lanseras stegvis, och vara helt i drift till sommaren 2015.

Metasolutions har på vårt uppdrag tagit fram utbildningsmaterial och hjälp för den som vill lära sig mer om hur man skapar en beskrivning av sina öppna data mha DCAT-AP.

Kursmaterialet och länkar till olika verktyg finns fritt tillgängligt.