Avslutning i Almedalen

VINNOVA har sedan 2012 haft regeringsuppdraget att utveckla en nationell portal för öppna data. Idag, sista juni 2015, släpps en ny uppdaterad version, se oppnadata.se. Portalen är en av de första i sitt slag som automatiskt hämtar den öppna data som svenska myndigheter gör tillgänglig. Det sker genom den nationella rekommendationen för metadata, DCAT-AP.

Uppdraget avslutas idag med en träff i Almedalen. VINNOVA arrangerar tillsammans med IT och telekomföretagen en dialog om hur vi kan främja utvecklingen inom öppna data-området. Medverkar gör bland andra it-minister Mehmet Kaplan. Webbsända och sparas.