Dokumentation av Forum öppna data #5

Videoinspelning och all dokumentation från Forum öppna data #5, den 5 maj 2014, finns nu tillgängligt.

Forumet handlade om Generics nulägesanalys för öppna data i Sverige. Syftet har varit att ta fram underlag för en bedömning av nuläget inklusive en analys vad gäller åtgärder för att stärka utvecklingen inom området.

Rapporten innehåller bland annat 11 förslag för att bättre stödja och samordna myndigheter och andra aktörer.

För videoinspelning, rapport och alla presentationsbilder, se VINNOVAs kalender.