Forum öppna data #6 den 27 oktober

VINNOVA, SKL & E-delegationen bjuder in till forummöte, för intresserade av öppna data. Forumet är en informell träff som bygger på deltagarnas egna frågor och nätverkande.

Det blir ingen traditionell webbsändning men troligen en improviserad mobilbaserad sådan för de inledande punkterna (Bambuser); information om kanal kommer tweetas ut strax innan, följ #oppnadata.

Innehåll:

  • DCAT-AP och den pågående utvecklingen av öppnadata.se (VINNOVA & Metasolutions).

  • SKLs nationella ramverk och E-delegationens riktlinjer ska omarbetas och integreras. En uppdatering av ansvariga. (E-delegation & SKL) Publicera kommunens öppna data på 5 minuter mha Kolada. (SKL)

  • Det finns behov av erfarenhetsutbyte och samarbete mellan offentliga aktörer som jobbar med öppna data och öppna API:er. Planer finns på att starta en förening under hösten för detta syfte – hur tänker andra myndigheter/organisationer? (Samtrafiken)

  • Öppen mikrofon. Frågor som du vill ta upp. Kom förberedd eller improvisera!

Måndag 27 okt 2014, Kl 16:30-18:30 , VINNOVA, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm

Anmäl dig nu! Platsbegränsning – först till kvarn…