Forum öppna data den 5 maj

VINNOVA och Generic Systems Sweden AB bjuder in till forummöte om öppna data. Forumet är öppet för alla som har öppna data på sin agenda.

Generic har skrivit en nulägesanalys för öppna data i Sverige. Syftet är att ta fram underlag för en bedömning av nuläget inklusive en analys vad gäller åtgärder för att stärka utvecklingen inom området.

Det behövs ytterligare åtgärder för att bättre stödja och samordna myndigheter och andra aktörer. Vi önskar diskutera hur stöd och insatser kan utformas. Innehåll:

  • Presentation av nulägesanalysen Öppna data 2014. Rapporten innehåller även analys av nio myndigheters redovisningar av sitt arbete med öppna data, fyra möjliga affärsmodeller för öppna data, samt en lista av åtgärder för att utveckla området öppna data i Sverige. (Ola Eriksson, Generic)

  • PSI-utredningens slutbetänkande Ett steg vidare - nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar (SOU 2014:10) är nu på remiss hos 125 instanser. Betänkandet innehåller ett antal förslag. Kort diskussion om hur dessa förhåller sig till förslagen i nulägesanalysen. (Erik Borälv, VINNOVA)

  • Öppen mikrofon. Om du har något du vill ta upp eller presentera om öppna data, så kan du få 5 minuter i ett separat pass. Kom förberedd eller improvisera på plats.

Anmälan och mer, se VINNOVAs kalender.