Forum öppna data no. 9

Tid och plats

20 maj 2016, 13:00-16:00

Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm

Beskrivning

Forum öppna data lyfter upp trender, vad som görs och diskuterar vad som behöver göras ytterligare. Vid detta tillfälle fokuserar vi bland annat på hur man kan utveckla hackathons vidare, kommande utlysning inom området och exempel på användning av öppna data i tjänster.

Forumet riktar sig till alla som har öppna data på sin agenda. Mötet vänder sig till organisationer och företag som arbetar med eller planerar att öppna upp datakällor. Den riktar sig även till verksamhetsutvecklare, utvecklare och IT-chefer.

Mötet kommer att webbsändas och du kommer att kunna kan följa det på denna sida, ingen förhandsanmälan krävs.

Antalet platser är begränsat.

Till anmälan.