Hur skörda metadata till oppnadata.se?

Det för tillfället prioriterade målet med portalen är att skapa sätt att få in fler datakällor. För att detta ska bli hållbart över tid så behöver lösningen vara enkel och utan för mycket manuella insatser.

Ett förslag är att använda en slags automatiserad skördning av metadata. EU har föreslagit att DCAT kan vara en sådan lösning.

Läs mer och ge dina synpunkter i detta formulär.