Kurs i att beskriva datamängder med DCAT

Den nationella portalen öppnadata.se kommer att skörda information om datamängder (metadata) enligt specifikationen DCAT-AP som bygger på det internationellt standardiserade formatet DCAT. I dagsläget finns det få aktörer i Sverige som tillhandahåller metadata enligt DCAT-AP, vilket dels beror på nyheten av specifikationen och dels på det hittills opportunistiska sättet (mestadels ostrukturerad text) av dataproducenter att beskriva sina datamängder. Detta medför omfattande arbete för manuell inkludering av datamängder i öppnadata.se. Med hjälp av DCAP-AP kommer denna process att kunna automatiseras, men detta kräver att det finns en kritisk mängd metadata som kan skördas.

Kurs: 26 sep 2014, 09:00-12:00
Till anmälan

Kursen är till för tekniska utvecklare som vill fördjupa sina kunskaper kring beskrivningar av datamängder samt lära sig om den nationella rekommendationen DCAT för öppna data. Den ger praktiska kunskaper i DCAT-AP och de verktyg som finns. Du lär dig vad standarden kräver och hur du beskriver, editerar och validerar en datakälla. Kursen är kostnadsfri och har begränsat antal platser.