Ny rapport: Öppna data i Sverige 2014

PwC har via Magnus Kolsjö, senior manager och ansvarig för öppna data gett ut en rapport Öppna data i Sverige 2014.

Sedan 2010 finns i Sverige en lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen). Enligt en rapport från PwC finns här finns en stor outnyttjad potential och studier visar att öppna data väsentligt skulle främja demokratin, bidra till ökad tillväxt med upp till 10 miljarder kronor och minska risken för oegentligheter i offentlig förvaltning.