Öppna data – vad händer under 2014?

På årets upplaga av Internetdagarna kommer det vara en heldag om öppna data.

Från en relativt låg utgångspunkt har under 2012 en stor mängd med insatser och projekt initierats. Portalen öppnadata.se ökar takten och bygger upp de tillgängliga datakällorna i landet, EU reviderar PSI-direktivet och regeringen har tillsatt en utredning som ska se hur vi kan förbättra förutsättningarna att få tillgång till och använda offentlig information.

Under dagen går vi igenom hur läget är i dag, får internationella inblickar, och jobbar framför allt med frågan vad som kommer att hända nu – och vad vi tycker borde hända inom öppna data.

Aktiviteten är utsåld men kommer att webbsändas, både på
Internetdagarna och VINNOVA. Sändningen kommer senare finnas tillgänglig på VINNOVAs YouTube-kanal.