Upphandling av vidareutveckling av öppnadata.se

Upphandlingen gäller vidareutveckling och skördning av data till öppnadata.se. Det är en öppen upphandling med syfte att stimulera återanvändning av offentliga data och underlätta tillgänglighet och åtkomst till data. Upphandlingen görs av VINNOVA.

För mer information, se upphandlingsunderlaget. Där finns anbudsförfrågan, ett anbudsformulär, ett utkast till avtal och ett formulär för de referenser som anbudsgivaren vill åberopa.

Upphandlingsunderlaget hos VINNOVA.

Sista anbudsdag är 12 mars 2014.

För frågor rörande upphandlingen, kontakta VINNOVA@VINNOVA.se.