Utlysningen Öppna datakällor 2015

VINNOVA har en utlysning kring öppna data, med tre inriktningar.

  • Nordic Open Data Week [10 000 – 50 000 kronor/projekt] Bidrag ges för att genomföra en aktivitet i samband med det samnordiska initiativet Nordic Open Data Week2 (29 maj till 7 juni 2015). Finland, Danmark, Norge och Sverige kommer gemensamt skapa uppmärksamhet och engagera aktörer. Aktiviteter är inte begränsade till denna vecka, dock måste centralt inslag genomföras under Nordic Open Data Week.
  • Värdet av öppna data [50 000 – 100 000 kronor/projekt] Projekt välkomnas som visar på värdet av öppna data. Värde utgörs både av nytta och ekonomiskt värde, men där analysen måste vara kvantifierbar.
  • Utbildning och kommunikation [10 000 – 50 000 kronor/projekt] Vi välkomnar projekt som på systematiskt och skalbart sätt sprider kunskap och kompetens om öppna data. Av särskild vikt är projekt med potential att nå många mottagare.

Hela utlysningen finns att se hos VINNOVA. Sista ansökningsdag är 1 april kl 14:00.