Sveriges myndigheter ska enligt lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (2010:566) publicera förteckningar, och tillhörande information, sk. PSI-förteckningar, över den öppna data som myndigheten tillhandahåller. Riksarkivet har i uppdrag att främja arbetet.

Uppdrag till Riksarkivet att främja myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande

 

Projektteamet som arbetar med regeringsuppdraget om Öppna data och PSI består av en projektledare, en webbmaster, en administratör/kommunikatör, samt två utredare.

Vill du komma i kontakt med oss?

Mejl: vidareutnyttjande@riksarkivet.se
Telefon: 010 476 71 39
Postadress: Riksarkivet, Box 12541
102 29 STOCKHOLM.
Besöksadress: Fyrverkarbacken 13, 112 60 Stockholm.