En standard är en gemensam lösning på ett återkommande problem som skapar enhetliga och transparenta rutiner. (Se SIS definition om vad standarder är) När man pratar om data nämns ofta metadatastandarder. Metadatastandarder innebär beskrivning av data, det vill säga ”data om data”. Att beskriva data på standardiserad sätt är viktigt för att skapa enhetlighet och interoperabilitet.

Det finns olika typer av metadatastandarder, som kan vara specifika för olika sektorer, myndigheter, med mera. En del av standarder är öppna, andra är publikt och/eller fritt tillgängliga och vissa är proprietära. Här nedan presenterar vi vad som i vägledningen avses med öppna standarder respektive publikt och/eller fritt tillgängliga standarder.

Öppna standarder

Användning av öppna standarder ger bra förutsättningar för interoperabilitet samt bred användning och återanvändning av digitaliserat material. Med öppen standard avses här den definition som återfinns i European Interoperability Framework version 1.0, s. 9.

  • The standard is adopted and will be maintained by a not-for-profit organisation, and its ongoing development occurs on the basis of an open decision-making procedure available to all interested parties (consensus or majority decision etc.).
  • The standard has been published and the standard specification document is available either freely or at a nominal charge. It must be permissible to all to copy, distribute and use it for no fee or at a nominal fee.
  • The intellectual property – i.e. patents possibly present – of (parts of) the standard is made irrevocably available on a royalty free basis.
  • There are no constraints on the re-use of the standard.

En lista på standarder som uppfyller kraven på en öppen standard enligt EIF 1.0 har publicerats på Avropa.se, som stöd till avropande myndigheter. Läs mer om bakgrunden till listan här.

Foto: Plug travel adapter. Public Domain

Publikt tillgängliga standarder

Publikt och/eller fritt tillgängliga standarder behöver inte nödvändigtvis vara öppna enligt definitionen ovan. ISO (International Organization of Standardisation) definierar publikt tillgängliga standarder. I enlighet med ISO/IEC JTC 1 och ISO och IEC-rådet är följande internationella standarder tillgängliga för allmänheten.

Dessa standarder tillgängliggörs enligt nedanstående villkor:

ISO Copyright for the freely available standards

The following standards are made freely available for standardization purposes. They are protected by copyright and therefore and unless otherwise specified, no part of these publications may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, microfilm, scanning, reproduction in whole or in part to another Internet site, without permission in writing from ISO.

Fritt tillgängliga standarder

När det gäller fritt tillgängliga standarder i Sverige har exempelvis Lantmäteriet och SIS, Swedish Standards Institute under 2017 slutit ett avtal som innebär att svenska geodatastandarder och handböcker samt de mest efterfrågade ISO-standarderna inom geodataområdet kan laddas ner utan kostnad av företag, myndigheter och organisationer som är verksamma inom Sverige.

Nedanstående informations och registreringssidor listar standarder som erbjuds från SIS som förbetalda:

Geodatastandarder tillgängliggörs kostnadsfritt

Ta del av de svenska eurokoderna

Ta del av standarder inom kulturarvsområdet – kostnadsfritt

Elektronisk rapportering och utbyte av finansiell information med XBRL

Andra länkar:

The open standards for data guidebook från ODI

Open Data Standards Directory

Open Standards for ICT Procurement project

OASIS Organization for the Advancement of Structured Information Standards

Digital Single Market – Open Standards 

Digital Single Market – The Rolling Plan on ICT Standardisation