27 datasets found

Filter Results
 • Statens Offentliga Utredningar

  Statens Offentliga Utredningar (SOU) 1922-1999 i digitaliserat format.
 • Auktoritetsdata

  Auktoritetsdata från Libris. Information om ämnesord, personer och organisationer. Feeds för att möjliggöra syndikering till lokala kopior och följa förändringar.
 • Codex Gigas

  Digitaliserad version av Codex Gigas (A 148). CCBY Per B. Adolphson
 • Codex Aureus

  Digitaliserad version av Codex Aureus (A 135)
 • Handskriftssamlingens nominalkatalog

  Digitaliserad kortkatalog av Kungliga bibliotekets handskriftssamling. Katalogen är ordnad efter personnamn och ämnesord.
 • Lånedata

  Data om lånebeställningar ur KB:s system Regina åren 1999-2015. Data för åren 1999-2000 är inkompletta. Fjärrlån ingår inte. Varje lån redovisas med information om lokalt...
 • Post- och inrikes tidningar

  Digitaliserad version av Post- och inrikes tidningar från 1645-1705. Digitaliseringen genomfördes 1998 och utgick från mikrofilmsversionen. Filerna är ordnade i en katalog per...
 • Svenska Dagbladet 1884-1900

  Digitaliserad version av Svenska Dagbladet
 • Biblioteksstatistik

  Statistik för folkbibliotek, forskningsbibliotek, sjukhusbibliotek och skolbibliotek från år 2010 och framåt. Biblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik...
 • Descriptionis Ptolemaicæ avgmentvm siue Occidentis notitia breui commentario ...

  Digitaliserad version av "Descriptionis Ptolemaicæ avgmentvm siue Occidentis notitia breui commentario illustrata."
 • Nationalbibliografin

  Katalogdata från Libris med information om titlar på svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek samt ett tjugotal folkbibliotek. Här finns metadata om författare,...
 • Äldre kartor

  Digitaliserade kartor från KB:s samlingar. Filerna inleds med libris-id.
 • Fonografinspelningar

  Digitaliserade fonografinspelningar ur Kungl. bibliotekets samlingar. Musik och tal från sekelskiftet 1800/1900
 • Suecia antiqua et hodierna (pdf)

  Erik Dahlberghs planschverk Suecia antiqua et hodierna, ”Det forna och nuvarande Sverige” visar det förnämsta 1600-talets Sverige hade av palats, städer och fornlämningar. Här...
 • Censurkort

  Filmgranskningskort (censurkort) inklusive diarium från Statens biografbyrå för perioden 1911-1921.
 • Svenskt tryck före 1700

  Svenskt tryck före 1700 var ett pilotprojekt som hade flera syften. Det övergripande syftet var att söka lämpliga metoder för beskrivning och digitalisering av äldre material ur...
 • Villon, Ballades et poèmes diverses

  Digitaliserad version av handskriften Vu 22 av François Villon.
 • Etnografiska inspelningar

  Etnografiska inspelningar av Gerhard Lindblom i Brittiska Ostafrika (idag Kenya) 1911
 • Aftonbladet 1863-1900

  Digitaliserad version av Aftonbladet 1863-1900
 • Nicodemus Tessin Resedagbok 1687-1688

  Text på tyska, italienska och franska. Signum: KB HS Acc. 2001/88.