27 datasets found

Filter Results
 • Codex Aureus

  Digitaliserad version av Codex Aureus (A 135)
 • Holländska dagstidningar 1610-1809

  I Kungliga bibliotekets utländska samling finns drygt 1200 nummer av 11 holländska dagstidningar från perioden 1610-1809. Merparten (cirka 1100) av dessa är från 1600-talet och...
 • Biblioteksstatistik

  Statistik för folkbibliotek, forskningsbibliotek, sjukhusbibliotek och skolbibliotek från år 2010 och framåt. Biblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik...
 • Nationalbibliografin

  Katalogdata från Libris med information om titlar på svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek samt ett tjugotal folkbibliotek. Här finns metadata om författare,...
 • Censurkort

  Filmgranskningskort (censurkort) inklusive diarium från Statens biografbyrå för perioden 1911-1921.
 • Villon, Ballades et poèmes diverses

  Digitaliserad version av handskriften Vu 22 av François Villon.
 • Fonografinspelningar

  Digitaliserade fonografinspelningar ur Kungl. bibliotekets samlingar. Musik och tal från sekelskiftet 1800/1900