Datamängder ska vara nåbara från sidan /psidata och i anslutning till varje öppna datamängd ska nedanstående information publiceras. Genom att informationen är enhetligt utformad för många utgivare av öppna data ökar enkelheten för vidareutnyttjarna. Det är ofta lämpligt att skapa en egen webbsida för varje datamängd.

I den mån myndigheten tillhandahåller API:er bör det gå att nå fullständiga beskrivningar över API:ernas funktion via förteckningen.

Namn
Namn på datamängden

Beskrivning
Beskrivning i fritext av datamängden, var tydlig med om det finns personuppgifter som eventuellt inte kan vidareutnyttjas

Adress
Länk till datamängden

Kontaktperson
Kontaktperson för datamängden

Utgivare
Utgivare av datamängden (nämnd/förvaltning/avdelning eller enhet till exempel)

Uppdatering
Tidsperiod som datamängden omfattar och information om uppdatering och uppdateringsfrekvens om det är möjligt och lämpligt

Villkor
Vilka villkor gällande upphovsrätt och andra begränsningar finns för vidareutnyttjande av datamängden. Använd gärna våra klargörande texter eller standardvillkor

Format
Format datamängden finns tillgänglig i och storlek på filer om det är tillämpbart. Om det är många filer med olika storlekar ange ett ungefärligt spann på normalstorleken om det går

Begränsningar
Beskriv eventuella kända brister i kvaliteten hos datamängden eller framtida förändringar i tillgången eller utformningen av datamängden

Kvalitet
Mognad enligt 5-stjärnemodellen

Metadata för kataloger – Dcat-ap

EU rekommenderar att standarden Dcat-ap ska användas för att beskriva öppna datakällor så att kataloger som samlar öppna datakällor enkelt kan hitta dessa. Den svenska officiella nationella katalogen öppnadata.se har implementerat stöd för Dcap-ap och myndigheter som publicerar öppna data bör följa de råd och rekommendationer som öppnadata.se ger kring publicering av Dcat-ap.