Den europeiska dataportalen, European Data Portal (EDP), skördar metadata om information från den offentliga sektor som finns tillgänglig i EUs nationella dataportaler för vidareutnyttjande. Skördningen från Sverige har hittills fungerat efter en modell där man skördade till EDP från olika svenska portaler.

För närvarande pågår en process att ansluta den nationella portalen till andra portaler inom landet, vilket innebär att EDP bara kommer att skörda från den nationella portalen. Detta innebär att man kommer att undvika att skörda dubbletter samt att det kommer skapas en allmän öppen datapunktportal på nationell nivå.

Se vidare information om hur du gör att dina data syns I den nationella dataportalen här.