Följande frågor är relevanta när det gäller att prioritera mellan olika informationsresurser:

  • Vilken information efterfrågas av enskilda personer och företag? Undersök efterfrågan inom myndighetens verksamhetsområde. Undersök också erfarenheter från andra myndigheter som har liknande informationsresurser, både i Sverige och i andra länder.
  • Används informationen redan för myndighetens egna informationstjänster till medborgarna? I så fall är det troligt att andra också är intresserade av att vidareutnyttja informationen.
  • Vilket demokratiskt och ekonomiskt värde har informationen? Om myndigheten inte vet vad som faktiskt efterfrågas får man bedöma vilka informationsresurser som kan vara användbara för andra.
  • Hur mycket arbete krävs för att göra en viss informationsresurs tillgänglig? Vissa resurser innehåller många sekretessbelagda uppgifter eller personuppgifter, och det kan kräva ett omfattande manuellt granskningsarbete innan informationen kan bli tillgänglig. Då kan det vara bättre att prioritera andra informationsresurser.