Sveriges myndigheter ska enligt lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (2010:566) publicera förteckningar, och tillhörande information, sk. PSI-förteckningar, över den öppna data som myndigheten tillhandahåller. Riksarkivet har i uppdrag att främja arbetet.

Uppdrag till Riksarkivet att främja myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande

Från den 1 september 2018 tar Myndigheten för digital förvaltning över uppdraget att främja myndigheters arbete med öppna data.

Organisationskommittén för inrättande av Myndigheten för digital förvaltning: http://www.sou.gov.se/fi-201709-utredningen-om-inrattande-av-en-myndighet-for-digitalisering-av-den-offentliga-sektorn/

 

Kontaktuppgifter till och med den 31 augusti 2018:

Mejl: vidareutnyttjande@riksarkivet.se
Telefon: 010 476 71 39
Postadress: Riksarkivet, Box 12541
102 29 STOCKHOLM.
Besöksadress: Fyrverkarbacken 13, 112 60 Stockholm.