Den offentliga sektorn skapar och använder varje dag stora mängder data. Data om vår hälsa, välfärd och miljö. Om svensk konkurrenskraft och ekonomi. Om geografi, meteorologi, skog och lantbruk – och mycket mer. Genom att göra dessa data tillgängliga kan medborgare och företag använda dem – och bidra till att lösa utmaningar och samhällsproblem.

DIGG:s uppdrag är att underlätta att öppna data från offentlig sektor finns tillgängliga. Vi driver också på arbetet med öppen och datadriven innovation och stöttar andra aktörer för att kunna skapa samhällsnytta. Vi bidrar till att offentliga aktörer kan jobba tillsammans kring utmaningar och bli inspirerade till nya lösningar.

Läs mer om DIGG:s arbete med öppna data och datadriven innovation

Om uppdraget

Sveriges myndigheter ska enligt lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (2010:566) publicera förteckningar, och tillhörande information, sk. PSI-förteckningar, över den öppna data som myndigheten tillhandahåller. DIGG har i uppdrag att främja arbetet.

Kontaktuppgifter: oppnadata@digg.se