Exempel på hur myndigheter arbetar med sin öppna data
Naturvårdsverkets verktyg för att tillgängliggöra information som öppna data
Kronofodgens arbete med öppna data Kronofodgen bygger vidare på Naturvårdsverkets arbete.
Lantmäteriets öppna data i datorspelet Minecraft, på Lantmäteriets webbplats
Örebro Kommun och deras väg från pappersfakturor till öppna data. Verktyget som användes.

Gävle i Minecraft (detalj)

Exempel på hur öppna data har använts i olika tjänster
Avonniv En tjänst för att hitta offentlig finansiering för att driva innovation – uppbyggd på öppna data från flera myndigheter, bl a Vinnova, Tillväxtverket, Energimyndigheten, m fl.
Samlade exempel på användning av data från Sveriges kollektivtrafik på trafiklab.se
Samlade exempel på användning av data om kulturarv från svenska museer på ksamsok.se
Platsminnen.se En tjänst för att personer med demenssjukdom ska få hjälp att skapa en personlig livsberättelse.
Skolmaten.se En tjänst för att visa upp kommunala skolors skolmatsedel på respektive skolas webbplats.
Jobtech Developer En plattform från Arbetsförmedlingen där man tillhandahåller verktyg och data så att utvecklare enklare ska kunna ta fram nya innovativa tjänster för arbetsmarknaden.

Har du exempel på hur data har publicerats eller använts: Kontakta DIGG.