Exempel på hur myndigheter visar sin öppna data
Lantmäteriets öppna data på Lantmäteriets webbplats
Lantmäteriets öppna data i datorspelet Minecraft, på Lantmäteriets webbplats

Exempel på hur öppna data har använts i olika tjänster
Samlade exempel på användning av data från Sveriges kollektivtrafik på trafiklab.se
Samlade exempel på användning av data om kulturarv från svenska museer på ksamsok.se
platsminnen.se En tjänst från bl a Riksantikvarieämbetet och Demensförbundet för att personer med demenssjukdom ska få hjälp att skapa en personlig livsberättelse.
skolmaten.se En tjänst för att visa upp kommunala skolors skolmatsedel på respektive skolas webbplats.

Verktyg för att ta fram och publicera öppna data
Naturvårdsverkets verktyg för att tillgängliggöra information som öppna data, på Naturvårdsverkets webbplats

 

Har du exempel på hur data har publicerats eller använts: Kontakta Riksarkivet.