Kom igång med

öppna data

Tillgängliggöra data

– en teknisk genomgång

Regelverket

Öppna data

Offentlig sektor producerar stora mängder data från alla sektorer i samhället t ex geografi, meteorologi, ekonomi, trafik, turism, skog, lantbruk och vetenskap.

Öppna data är digital information som fritt kan användas utan inskränkningar.

Öppna data bidrar till att skapa insyn, tillväxt och effektivitet i samhället och ger företag möjligheter att skapa innovativa tjänster.

Sveriges myndigheter ska enligt lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (2010:566) publicera en förteckning över myndighetens öppna data.

För Er information:

Vi arbetar för att uppdatera layouten, och sidan kan därför komma att skifta utseende.