Sveriges myndigheter ska enligt lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (2010:566) publicera en förteckning över myndighetens öppna data.

Följ dessa punkter för att publicera öppna data med tillhörande förteckning:

  1. Fundera över vilken typ av datakällor myndigheten tillhandahåller som skulle kunna göras tillgängliga
  2. Ta fram en förteckning över datan, en s.k PSI-förteckning
  3. Visa datan och förteckningen i den nationella dataportalen oppnadata.se