Dataportalen öppnadata.se exponerar de svenska öppna data som tillgängliggjorts med metadataspecifikationen DCAT-AP. Dataportalen hämtar automatiskt (skördar) metadatabeskrivningar av öppna data från offentliga organisationers servrar på Internet. För att data ska kunna visas i dataportalen måste beskrivningarna följa DCAT-AP och därmed vara uttryckta i maskinläsbart format.

Metadataspecifikationen DCAT-AP är en katalogiseringsspecifikation som rekommenderas av EU-kommissionen som en gemensam vokabulär för datamängder som publiceras som öppna data. Metadataspecifikation är ”data om data”, en beskrivning av de digitala informationsresurser som ökar informationens användbarhet genom att beskrivningar struktureras enligt vedertagna gemensamma standarder.

Att strukturera metadata i en fil med metadataspecifikationen DCAT-AP är en förutsättning för att den ska visas i Sveriges nationella portal för öppna data. Den nationella portalen skördar i sin tur datan vidare till den europeiska dataportalen.

Tjänster som i dag finns tillgängliga för att beskriva data i DCAT-AP-format:

  • En enklare beskrivning av skapande och editering i DCAT-AP har tidigare tagits fram med stöd av Vinnova.
  • Nätbaserade verktyg för att omvandla datamängder till en ”HTTP API” och beskriva dem i DCAT-AP-format. Se till exempel tjänsten DataTank, ett verktyg med öppen källkod.
  • Registrera.öppnadata.se erbjuder en Verktygslåda med olika stöd. Först och främst finns en valideringstjänst där man kan ladda upp en DCAT-AP fil och få besked om den följer den svenska anpassningen till DCAT-AP. Det ges också möjlighet att utforska datamängder, slå samman två DCAT-AP filer samt konvertera från äldre versioner av DCAT-AP. Observera att man av tekniska skäl inte kan ladda upp en fil med DCAT-AP eller ladda från en länk utan att först vara inloggad.